Faksymile, pieczątka imienna

Faksymile – nietypowa pieczątka imienna. Co to takiego?

Faksymile to pieczątka imienna, która zawiera kopię odręcznego podpisu danej osoby. Kopia ta jest wykonana mechanicznie i nanoszona na płytkę stemplującą w danym automacie lub tradycyjnym, manualnym stemplu. Sprawdź, czy faksymile możesz wykorzystywać do podpisywania umów i jakie dokumenty możesz znaczyć przy pomocy tego stempla.  

Pieczątka imienna faksymile na umowie cywilnoprawnej

Przepisy prawa cywilnego (art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego) mówią, że umowa w formie pisemnej powinna zostać opatrzona własnoręcznym podpisem. W innym przypadku dokument nie stanowi umowy pisemnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Nie oznacza to jednak, że umowy opatrzone podpisem z faksymile zawsze będą nieważne. Dokument jest wiążący także wtedy (mimo iż nie spełnia wymagań tzw. umowy na piśmie), gdy:

 • Faksymile zostało postawione przez osobę, do której należy podpis lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania „właściciela” podpisu,
 • Umowa została przekazana drugiej stronie.

Jeśli faksymile zostało użyte bezprawnie, to znaczy przez osobę nieuprawnioną, bez wiedzy i zgody właściciela podpisu, umowa jest nieważna. Można zdarzyć się jednak tak, że trzeba będzie udowodnić zaistniałą sytuację.

Nie można wykorzystywać faksymile do podpisywania umów, które wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. Takimi dokumentami są np. umowy leasingowe, umowy o przejęcie długu, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Jakie dokumenty możesz podpisać, wykorzystując faksymile?

Faksymile nie jest tożsame z podpisem odręcznym – reguluje to np. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 10 listopada 2006 roku (sygn. akt II FSK 1144/05). Mimo to istnieją przypadki, w których faksymile wystarczy do nadania dokumentowi mocy prawnej:

 • Podpis na dokumentach akcji spółki akcyjnej.
 • Podpis uprawnionych osób do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta (na dokumentach obligacji).
 • Podpis dłużnika na papierach wartościowych wystawionych przez niego samego.

Faksymile – inne zastosowanie?

Na płytce stemplującej pieczątek typu faksymile mogą znajdować się różne informacje – od samego podpisu po podpis i różne dane. Oto kilka przykładów:

 • Faksymile z samym podpisem posiadacza pieczątki,
 • Faksymile z podpisem, imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem,
 • Faksymile z dowolną treścią, np. z numerem uprawnień do wykonywania zawodu, z logo firmy lub inną grafiką, życzeniami itp.).

Ponadto faksymile może być czarnobiałe, jedno lub wielokolorowe. Nie istnieją żadne odgórne zasady, które narzucałyby wzór odbicia pieczątki faksymile. Wszystko zależy bowiem od jej przeznaczenia.

Stempel faksymile może być wykorzystywany w różnych celach, np.:

 • Do podpisywania dokumentów,
 • Do znakowania oficjalnych listów,
 • Do oznaczania kartek z życzeniami,
 • Do spersonalizowanych informatorów,
 • Do podpisywania korespondencji seryjnej.

Pieczątka z podpisem może być więc wykorzystywana zarówno w dużych korporacjach, małych firmach, jak i przez osoby prywatne. Ułatwia wykonywanie pewnych biurowych czynności, pomaga budować pozytywny wizerunek i świadczy o profesjonalizmie.

Informacje i oferta pieczątek: https://pieczatki-online.eu/porady/musisz-wiedziec-zanim-zdecydujesz-sie-faksymile/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *